top of page

Algemene voorwaarden Healing & Cupping by Melanie

Gevestigd in Waalwijk, kloosterheulweg 14, 5145 NZ en Maasdijk 67, 4261AD Wijk en Aalburg
(mailadres)
Inschrijfnummer KvK: 

Omdat Healing&Cupping by Melanie veilig werkt is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en mij voorziet van alle relevante informatie. Ik ga er van uit dat u de voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat wanneer u een afspraak maakt.
1. Voor het opzetten van uw dossier heb ik uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Uw gegevens zullen uitsluitend voor dit doel gebruikt worden. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
2. Voorafgaand aan de eerste behandeling zal ik een intakegesprek met u voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie. Op basis van deze informatie kan ik u een veilige behandeling geven. Als er iets in uw gezondheidssituatie wijzigt dient u dit zelf aan mij door te geven.
3. Alle informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden verstrekt worden. Tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
4. Healing&Cupping by Melanie kan geen medische diagnose stellen. Bij twijfel zal ik afzien van de behandeling en verwijs ik u eerst door naar uw huisarts of specialist. Als hij/zij aangeeft dat u behandeld mag worden plannen we een nieuwe afspraak.
5. Bij absolute contra-indicaties zoals koorts, griep, (infectie) ziektes, open wonden, zwangerschap etc. kan de behandeling niet plaatsvinden. U dient een nieuwe afspraak te maken dan wel eerst met een arts te overleggen.
6. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Binnen de 24 uur worden niet geannuleerde of vergeten afspraken in rekening gebracht.
7. U kunt op de volgende manieren betalen: contant, betaalverzoek via app en op rekening.
8. Healing&Cupping by Melanie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen.
9. De behandelingen van Healing&Cupping by melanie zijn niet medisch van aard. Healing&Cupping by Melanie is niet aansprakelijk voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een van de bedrijfsactiviteiten van Healing&Cupping by Melanie.

Gevestigd in Waalwijk, kloosterheulweg 14, 5145 NZ en Maasdijk 67, 4261AD Wijk en Aalburg
info@healingencuppingbymelanie.com
Inschrijfnummer KvK:93103700

Omdat Healing&Cupping by Melanie veilig werkt is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en mij voorziet van alle relevante informatie. Ik ga er van uit dat u de voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat wanneer u een afspraak maakt.

1. Voor het opzetten van uw dossier heb ik uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Uw gegevens zullen uitsluitend voor dit doel gebruikt worden. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

2. Voorafgaand aan de eerste behandeling zal ik een intakegesprek met u voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie. Op basis van deze informatie kan ik u een veilige behandeling geven. Als er iets in uw gezondheidssituatie wijzigt dient u dit zelf aan mij door te geven.

3. Alle informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden verstrekt worden. Tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Healing&Cupping by Melanie kan geen medische diagnose stellen. Bij twijfel zal ik afzien van de behandeling en verwijs ik u eerst door naar uw huisarts of specialist. Als hij/zij aangeeft dat u behandeld mag worden plannen we een nieuwe afspraak.

5. Bij absolute contra-indicaties zoals koorts, griep, (infectie) ziektes, open wonden, zwangerschap etc. kan de behandeling niet plaatsvinden. U dient een nieuwe afspraak te maken dan wel eerst met een arts te overleggen.

6. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Binnen de 24 uur worden geannuleerde of vergeten afspraken in rekening gebracht. 

7. U kunt op de volgende manieren betalen: contant, betaalverzoek via app en op rekening.
8. Healing&Cupping by Melanie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen.
9. De behandelingen van Healing&Cupping by melanie zijn niet medisch van aard. Healing&Cupping by Melanie is niet aansprakelijk voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een van de bedrijfsactiviteiten van Healing&Cupping by Melanie.

bottom of page